Cách nào phân biệt giới tính cá La Hán.

1. PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH DỰA VÀO ĐỐM ĐEN TRÊN VÂY LƯNG CÁ CON (Tỷ lệ chính xác đạt khoảng 60%) Hoa La Hán là giống...

Kỹ thuật sản xuất giống cá la hán

Cá la hán (Cichlasoma sp.) được nhập nội từ năm 2001, hiện rất phổ biến mặc dù đã qua cơn sốt đỉnh điểm vào...
Loading...